ČO VÁM PONÚKAME

RÝCHLA A JEDNODUCHÁ KONTROLA PLÁNU A REALIZÁCIE STAVBY
PRÍBEH VAŠEJ STAVBY V JEDNOM VIDEU
KONTROLA VYÚČTOVANIA PRÁC A DODÁVOK
MONITOROVANIE STAVBY A ZÁZNAM V PRÍPADE RÔZNYCH UDALOSTI

O NÁS

Firma VERDE GROUP, s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu a v posledných rokoch sa významne venuje bezpečnosti a ochrane majetku a vývoju cenovo dostupných riešení.

Vďaka kombinácií profesionálov z oblasti vývoja a bezpečnosti s viac ako  desaťročnými skúsenosťami a IT špecialistami, sme vytvorili inovatívne riešenie, ktoré umožní mať Vaše objekty pod stálym dohľadom.

Riešenie sme vytvorili tak, aby bolo finančne dostupné a uspokojilo špecifické potreby zákazníkov, ktorí nepotrebujú zložité kamerové systémy, ale prehrávanie v reálnom čase resp. zo záznamu v konkrétnych časoch a inštaláciu technológií bez rozsiahlych stavebných úprav.

Prečo naše riešenie

JEDNODUCHÁ A MODERNÁ APLIKÁCIA

VOLITEĽNÉ NASTAVENIE ČASOZBERU

CENOVO DOSTUPNÉ RIEŠENIE

ARCHIVÁCIA SNÍMKOV

NAŠE SLUŽBY

PRENÁJOM KAMERY

Prenájom kamery sa štandardne určí na mesačnej báze. K dispozícii sú nasledovné kamery:

 • 4K kamera
 • FULL HD kamera

SLUŽBA DOHĽADOVÉHO RIEŠENIA

Prostredníctvom služby dohľadového riešenia môžete sledovať živé video, video s oneskorením a taktiež obrázkov. Pričom zber obrázkov je nastavený podľa Vašej potreby.

Vrámci užívateľského rozhrania získate prístup k :

 • výberu so zoznamu kamier  v prípade ak máte 2 a viac kamier
 • archívu zozbieraných obrázkov
 • časozberným (timelapse) videám – denné, týždenné, mesačné a vo vopred dohodnutom rozsahu spätne
 • kompletnému časozbernému videu vygenerované na vyžiadanie a na základe parametrov ako sú napr. dĺžka výsledného videa, rýchlosť prehrania scény, dátová veľkosť.

Nastavenie časozberu je voliteľné pre jednotlivé užívateľsky definované intervaly. Vytvorenie časozberného videa obyčajne prebieha nasledujúci deň po ukončení intervalu konkrétneho časozberu (ráno za predchádzajúci deň, pondelok za predchádzajúci týždeň).

DÁTOVÝ PRIESTOR NA SERVERI (ROZSAH UDANÝ V GB)

Na prevádzku riešenia dohlad.net je potrebné rezervovanie diskového priestoru na serveri. Rezervácia tohto priestoru sa zrealizuje v momente spustenia služby. Predpokladaný priestor je pomerne presne vypočítateľný na základe parametrov:

 • Doba – koľko mesiacov bude realizovaný
 • Rozlíšenie obrázkov z kamery (závisí aj od typu kamery)
 • Nastavenie počtu zbieraných obrázkov za deň

Tento priestor je garantovaný zákazníkovi ešte mesiac po ukončení služby. Táto doba slúži aj na to, aby si zákazník stiahol tie obrázky a videá, ktoré chce ako výsledok služby naďalej používať.

MIESTO NA MONTÁŽ KAMERY

Miesto na montáž kamery odkiaľ je dobrý výhľad na dohľadované miesto.

INTERNETOVÉ PRIPOJENIE

Internetové pripojenie s rýchlosťou pripojenia minimálne 1Mbit/s upload časozberné video. V prípade požiadavky na real-time prenos 3-5Mbit/s podľa typu kamery a požadovanej kvality prenosu videa.

VYBERTE SI Z NAŠEJ PONUKY

D1
 • FULL HD kamera
 • Služba dohlad.net
 • Dátový priestor na server 200 GB


D2
 • 4K kamera
 • Služba dohlad.net
 • Dátový priestor na server 300 GB


D3
 • 4K kamera
 • Služba dohlad.net
 • Dátový priestor na server 500 GB
 • Skrinka + záložný zdroj na kameru
 • SmartBoxLite